Sondy LightCycler®

Product
Amount
LC runs*
Custom Synthesis Primer
(500 LC reactions)
5 nmol
500
Custom Synthesis Primer
2 x 5 nmol
1 000
Custom Synthesis Primer
3 x 5 nmol 
1 500
 
Custom Synthesis
3’- Fluorescein 
1 nmol
330
Custom Synthesis
3’- Fluorescein 
3 nmol 
1 000
Custom Synthesis
3’- Fluorescein 
2 x 3 nmol 
2 000
Custom Synthesis
3’- Fluorescein 
30 nmol
10 000
 
Custom Synthesis
5’-LC640, 3’-phosphate  
1 nmol  
330
Custom Synthesis
5’-LC640, 3’-phosphate 
3 nmol
1 000
Custom Synthesis
5’-LC640, 3’-phosphate
2 x 3 nmol 
2 000
Custom Synthesis
5’-LC640, 3’-phosphate

30 nmol  

10 000
 
Custom Synthesis
5’-LC705, 3’-phosphate  
1 nmol  
330
Custom Synthesis
5’-LC705, 3’-phosphate 
3 nmol 
1 000
Custom Synthesis
5’-LC705, 3’-phosphate 
2 x 3 nmol 
2 000
Custom Synthesis
5’-LC705, 3’-phosphate 

30 nmol 

10 000
LCSet 640 set 
300 pmol for 100 tests
LCSet 705 set  
300 pmol for 100 tests  
Evaluation scale (set of probes)
Custom Synthesis Primer
( 500 LC reactions) 
5 nmol  
500
HybProbe 640 Set 
LC640/3FL  
300 pmol 
100
HybProbe 705 Set
LC705/3FL 

300 pmol 

100

LightCycler® internal labeled primers, no 3’phosphate
(LC705 please inquire)
 
Custom Synthesis 
int. dT-C2-LC640, 3’-OH 

1 nmol

100

Custom Synthesis 
int. dT-C2-LC640, 3’-OH

3 nmol

300

Custom Synthesis 
int. dT-C2-LC640, 3’-OH

6 nmol

600

Custom Synthesis 
int. dT-C2-LC640, 3’-OH 

30 nmol

1 000

Probe Sequences
longer 30 bases 

per base

*LC runs using 3pmol probes (0.15µM) and 10 pmol primers (0.5µM)
3 nmol, 6 nmol (2x3) and 30nmol can be delivered in 1nmol aliquots.
 
LightCycler® jest znakiem towarowym Idaho Technology, Inc. Synteza sond LC i oligonukleotydów zawierających fluorofory LC Red jest licencjonowana przez Hoffman La Roche Ltd.

LightCycler® jest licencjonowany przez
Roche Diagnostic od Idaho Technology, Inc. Użycie tylko do celów naukowych.
Sondy do  LightCycler® są produkowane na licencji Roche Diagnostics GmbH, Germany.

Produkty TIB MOLBIOL Sp. z o.o. przeznaczone są wyłącznie do badań naukowych
Produkty są objęte normą
EN ISO 9001:2000