Synteza oligonukleotydów

Oligonukleotydy oczyszczone poprzez filtrację na żelu „PCR READY”
Zastosowanie: PCR, RT-PCR, sekwencjonowanie

Skala syntezy Ilość produktu
0,01 µmol ok. 5 nmol
0,02 µmol ok. 10 nmol
0,20 µmol ok. 100 nmol
2,00 µmol ok. 500 nmol